Hiển thị một kết quả duy nhất

375.000 
375.000 
600.000 
600.000