HỘI THẢO ONLINE: TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN MỚI ISO/EN-17141 & ISO-14968

Một tiêu chuẩn mới cho Phòng sạch dược phẩm ISO/EN-17141: Kiểm soát ô nhiễm sinh học cho phòng sạch và môi trường, được phê duyệt vào tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực vào tháng 4 năm 2021. Hội thảo trên web này sẽ xem xét tiêu chuẩn mới cho các yêu cầu giám sát vi sinh và phù hợp với tiêu chuẩn ISO-14698 part 1 & 2.
https://bit.ly/3vXt5BW

 

Rate this post