Hiệu chuẩn máy lấy mẫu vi sinh MINICAPT 100M

Hiệu chuẩn máy đếm vi sinh trong không khí MInicap 100M

Hiệu chuẩn máy đếm tiểu phân trong chất lỏng : APSS-2000 , Liquilaz ,.v.vv.

Đặt mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua Hiệu chuẩn máy lấy mẫu vi sinh MINICAPT 100M