Máy lấy mẫu vi sinh MiniCapt® Mobile – tuân thủ EU GMP Phụ lục 1 – vỏ kháng khuẩn

Thiết bị hoàn toàn tuân thủ EU GMP Phụ lục 1 để giám sát vi sinh trong không khí

Đặt mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi
Đặt mua Máy lấy mẫu vi sinh MiniCapt® Mobile – tuân thủ EU GMP Phụ lục 1 – vỏ kháng khuẩn